Arbeta på fartyg

Nästan oavsett vilket fartyg man arbetar på och vilken arbetsuppgift man har så är det en unik upplevelse och ett yrke som skiljer sig på många punkter mot att jobba på fastlandet. Bland annat är man knuten till fartyget och kan oftast inte lämna det oavsett om man jobbar eller är ledig. Klassiska arbeten på ett fartyg är fartygsbefäl, maskinbefäl och styrman. Är det ett fartyg för persontransport finns även möjligheten att jobba på fartyget som bland annat kock, croupier eller intendent. Vilka arbetsuppgifter som finns beror självklart på vilken tyg av fartyg det är. Rollerna på ett kryssningsfartyg skiljer sig avsevärt från rollerna som finns på ett lastfartyg.

Att arbeta på fartyg innebär ofta att du måste arbeta utomlands. Därför är det viktigt att ha koll på vilka skatteregler som gäller. Mer om det kan du läsa om på Skatteverkets hemsida.

Utbildning

Vilken utbildning som krävs för att arbeta på ett större fartyg beror till största del på vilka arbetsuppgifter som man förväntas utföra. Den som vill bli fartygsbefäl kan läsa utbildningen på högskola. Fartygsbefäl kan man bli för olika nivåer. Exempelvis krävs klass VII för att man ska få tjänstgöra som överstyrman/styrman på ett flertal mindre fartyg som framförs nära kusten. Det kan bland annat vara patrullbåtar och skärgårdsbåtar.

Via högskolor finns även bland annat sjökaptensprogram (4år) samt program för Drifts- och underhållsteknik m.m.

En annan väg är att utbilda sig är via fristående skolor som ex. Sjöskolan. Sjöskolan, som ligger i Stockholm, är en av Sveriges största skolor inom utbildning av nautisk utbildning. På skolan finns bland annat möjlighet att läsa Maskinbefäl klass VIII, Fartygsbefäl klass VIII samt Handhavande av snabba fartyg.

Arbetsmiljö

Gällande tillsyn av arbetsmiljö på fartyg är det Transportstyrelsen som har ansvar. Det är därmed även Transportstyrelsen som har information gällande de regler som gäller på ett fartyg inom detta område. Det finns regler för bland annat boendemiljö, mat, tillgång till sjukvård samt krav på skyddsombud.

Det som främst skiljer arbetsmiljön mot andra arbetsplatser är att arbetsplatsen även är det ställe där personen har sin fritid. Av den anledningen finns även regler som påverkar hur utrymmen ska vara inrättade m.m.

Likt andra arbetsmiljöregler är dessa utformade för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Samtidigt behöver de som arbetar till sjöss vara beredd på helt andra förhållanden än på land. Utöver att det kan vara stressigt, högljutt och tungt så finns de specifika inslagen av trånga utrymmen, ovanliga skiftupplägg samt en sjögång som kan tära hårt på de som inte är vana.

Karriärsmöjligheter

Inom alla yrken finns karriärsmöjligheter även om vägen framåt kan se olika ut. Ett tydligt exempel kan tas från fartygsbefäl som i genomsnitt har drygt 49.000kr i lön och 11,7 års erfarenhet. Det räcker därmed inte med en teoretisk utbildning för att jobb som fartygsbefäl på de större fartygen. Det krävs även en hel del erfarenhet. I början av karriären får man ta ansvar för mindre fartyg och med åren ökar chansen att möjlighet ges till de större fartygen.

Generellt handlar det alltså om erfarenhet och utbildning. Vad som väger tyngst beror på inom vilket yrke man arbetar. I vissa yrkan går det att göra karriär utan formell utbildning medan det inom andra yrken är lag på att utbildning måste finnas.

För de som kan flytande engelska öppnar sig större delar av världen upp som arbetsplats vilket självklart ökar chanserna till nya steg inom karriären. Dessutom är det alltid meriterande att ha tjänstgöring utomlands på sitt CV.