Så väljer du som arbetar på fartyg rätt a-kassa

Så väljer du som arbetar på fartyg rätt a-kassa

Att vara med i a-kassan är alltid en försäkring mot eventuell arbetslöshet. Men att välja rätt a-kassa som fartygsarbetare är inte lätt. Det är inte säkert att du arbetar i Sverige, alternativt att du arbetar i flera länder. I sådana fall gäller olika regler för att få a-kassa.

A-kassemedlemskap innebär alltid en trygghet om du en dag inte är förmögen att arbeta. För dig som jobbar på fartyg är det extra viktigt. Det kan både vara farligt men även väldigt påfrestande att arbeta på ett fartyg och skulle olyckan vara framme är det bra att vara med i en a-kassa. Men att välja rätt a-kassa är inte helt lätt. På fartyg finns det många olika arbetsområden och det är inte säkert att du arbetar i Sverige vilket innebär ändrade regler kring a-kassa. Här är tre saker du bör veta för att välja rätt a-kassa.

1. Andra regler gäller om du arbetar på fartyg utomlands

Arbetar du på fartyg utomlands kan du i regel inte bli medlem i en svensk a-kassa. För arbete i Danmark och Finland måste du själv söka dig till en a-kassa medan du i övriga EU-länder blir medlem automatiskt.

Bor du däremot i Sverige och arbetar på fartyg i ett annat EU/ESS-land men återvänder till Sverige minst en gång i veckan räknas du som gränsarbetare. Som gränsarbetare ska du vid eventuell arbetslöshet söka a-kassa i Sverige. Däremot kan det finnas speciella regler från olika a-kassor. Kontakta därför den a-kassa du funderar på att bli medlem i för att se vad som gäller.

2. Välj a-kassa efter yrkesområde

Du väljer i första hand a-kassa efter vilket yrkesområde du arbetar inom. Många gånger finns det flera alternativ att välja mellan. Jämför villkoren a-kassorna emellan för att ge dig själv bästa möjliga underlag för att välja rätt a-kassa. Vill du inte gå med i en a-kassa knuten till ett visst yrkesområde behöver du inte göra det. Det finns även a-kassor som inte är knuten till någon intresseorganisation.

3. Kostnaden skiljer sig åt mellan a-kassor

Kostnaden för att vara med i en a-kassa skiljer sig åt mellan olika a-kassor. I vissa fall kan prisskillnaden vara väldigt stor och om du står och väger mellan flera a-kassor kan du välja den som passar bäst för plånboken.