Inkomstförsäkring är viktigt på fartyg

Inkomstförsäkring är viktigt på fartyg

 

Det är många som drömmer om att arbeta på fartyg och de olika rollerna på fartyg kräver olika utbildning. Enligt Arbetsförmedlingen är det mycket hård konkurrens om arbeten på fartyg vilket även bidrar till att arbetslösheten är relativt hög. Tillgången på arbetskraft är större än efterfrågan och antalet svenskägda fartyg förväntas inte ändras. Om du är villig att ta en utlandstjänst eller har stor erfarenhet inom yrket ser arbetsmarknaden bättre ut men den är ändå ganska osäker.

För att skydda din ekonomi mot arbetslöshet om du arbetar på ett fartyg är det en bra idé att teckna en inkomstförsäkring. Med en inkomstförsäkring kan du nämligen behålla upp till 80 % av din tidigare inkomst i upp till 300 ersättningsdagar. Tack vare inkomstförsäkringen kan du i lugn och ro söka nytt jobb på fartyg utan att behöva oroa dig för din privatekonomi. På så sätt blir arbetslösheten lättare att tackla och du behöver enbart tänka på arbetssökandet.

Inkomstförsäkring kan även gälla vid utlandsarbete

Många som arbetar på fartyg är anställda av ett svenskt företag men arbetar utomlands eftersom att vissa fartyg, såsom kryssningsfartyg, reser till andra länder. Huvudregeln för inkomstförsäkringar är att du ska vara försäkrad i det land du arbetar i vilket dock kan vara svårt om fartyget reser inom flera olika länder. Bor du i Sverige och arbetar i ett annat EU/ESS-land men återvänder till Sverige minst en gång per vecka så räknas du som gränsarbetare. I dessa fall ska du oftast ha en inkomstförsäkring i det land du bor i vilket alltså innebär att du ska teckna en svensk inkomstförsäkring. För dig som arbetar på fartyg är det viktigt att du väljer rätt inkomstförsäkring, vilket du enklast gör genom att jämföra inkomstförsäkringar. Du bör även dubbelkolla vad som gäller vid arbete på fartyg för att säkerställa att din inkomst är skyddad mot eventuell arbetslöshet.

Få inkomstförsäkring och andra förmåner genom fackförbund

Det finns många inkomstförsäkringar att välja om du arbetar på ett fartyg och vissa av dessa ges genom fackförbund. Vi har tidigare skrivit om fackförbund för dig som arbetar på fartyg men vad som kan vara bra att veta är alltså att inkomstförsäkring ingår i medlemskap i vissa fackförbund. Det ingår även många andra försäkringar för är förmånliga för dig som arbetar på fartyg, bland annat försäkring mot behörighetsförlust på grund av medicinska skäl (loss of license), privat sjukförsäkring och diverse gruppförsäkringar.

Arbetsförmedlingen Sjöfart kan hjälpa till vid arbetslöshet

För att du ska kunna få ersättning från eventuell inkomstförsäkring krävs det att du vid arbetslöshet registrerar dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För dig som arbetar på fartyg kan du vända dig till Arbetsförmedlingen Sjöfart. Det är en arbetsförmedling som förmedlar sjöfolk till fartyg och rederier och har gjort detta i ca 250 år. För att bli inskriven på Arbetsförmedlingen Sjöfart krävs det att du kan visa upp behörighet och aktuell samt relevant arbetslivserfarenhet. Arbetsförmedlingen Sjöfart arbetar främst med svenska fartyg men kommer även i kontakt med andra länders fartyg genom internationella register. Tänk på att det oftast är väldigt snabba ryck när det kommer till arbetstillfällen på fartyg. En befälhavare kan exempelvis ringa från sin båt ute till sjöss och efterfråga en matros för påmönstring redan samma eftermiddag. Under vissa tider är efterfrågan på arbetskraft till fartyg betydligt mindre än andra och därför är det så pass viktigt att du har en inkomstförsäkring.