Fartygens roll i världen

Stora fartyg har i många hundra år varit en vital del av hela världsekonomin. Fartyg förflyttar människor och varor över kontinenter med kapacitet många gånger större än andra typer av transportmedel. Utan fraktfartyg hade den industriella utveckling vi sett de senaste decennierna inte varit möjlig. Inte heller världshandeln hade varit där den är idag utan fraktfartygen.

Färjornas roll i världen har även den blivit allt viktigare i takt med att människor reser mer och mer. Färjor i olika storlekar förflyttar miljoner människor dagligen såväl nationellt som internationellt.

Färjor bidrar precis som fraktfartyg till ökad handel och utveckling över hela världen. Kryssningsfartyg blev populärt under 1800-talet men har utvecklats till något helt nytt de senaste årtiondena. För 100 år sedan var kryssningar något för samhällets rikaste. Idag kan samtliga samhällsklasser njuta av kryssningsfartygens alla möjligheter.