Förvara din frakt tryggt

Det är lätt att tänka att transporten i sig är den utmanande delen, och att det som kommer senare ordnas lätt och per automatik. Dessvärre är så inte fallet.

Fraktens resa från A till B tar inte slut när fartyget når hamnen, utan då påbörjas istället resan från hamnen till kunden. Framför allt om det gäller stora partier, kan det vara svårt att lösa förvaringen privat.

Lyckligtvis finns det några sätt att frakta lasten säkert – här är några av våra bästa tips.

Hyr ett externt förråd

Fraktar du varor med ett lastfartyg rör det sig sällan om två tidningar och en mugg. Antalet och storleken på din last är därför svår att tillgodose i ditt eget hem.

En smidig lösning är därför ett hyra ett externt förråd. I Västerås, som är en av Sveriges största hamnstäder, finns exempelvis prisvärda containrar att hyra. Containrar är ett av de billigaste alternativen, och en flexibel lösning med många storlekar. Se på t.ex. Prinsens lager vad det kostar att hyra förråd i Västerås.

På så sätt kan frakten förvaras i rätt temperatur, bakom en larmad dörr och med möjligheten att köra bilen ändra fram för att slippa tunga lyft. Du kan därmed sova tryggt i väntan på att lasten når kunden.

Försäkra lasten för säkerhets skull

Flera försäkringsbolag erbjuder försäkringar för den last som du transporterar.

Viktigt att tänka på är dock skillnaden mellan rollerna som transportör, speditör och stuveriföretag. De omfattar olika ansvarsområden, och det avgör i sin tur vad du kan försäkra.

Transportören ansvarar för godset från det att avsändaren skickar varan och mottagaren tar emot dem. 90 procent av världshandeln sköts via sjötransport, så ett tydligt exempel är lastfartygets resa från hamn till hamn.

En speditör är den som ansvarar för hanteringen av varorna mellan transporten och förvaring. Det rör sig om att lasta i, ur och om fartygen, att hantera tullavgifter och att se till att godset kommer dit det ska.

Den som har stuveriansvar måste se till att lasten är trygg under tiden som den förvaras. Det innebär att den inte får ta skada, och kan om så är fallet bli skyldig skadestånd.

Du kan enbart försäkra de aspekter du ansvarar för. Det är därför viktigt att se över vad som gäller för just din situation.